Elbil

  • Ved lading av elbil skal det benyttes egen kurs som er beskyttet med jordfeilbryter type B. Sjekkliste mot elektriske branner:

Sjekkliste mot elektriske branner:

  • Er noen av kursene i huset overbelastet? Kjenn på sikringer, koblingsbokser og kontakter om de er unormalt varme. Husk spesielt inntakssikringene (på loftet eller kjeller)! SKRU DE GODT TIL!
  • Kast gamle elektriske apparater.
  • Utstyr som har nådd eller passert «pensjonsalderen» kan ha slitasjeskader som gjør det brannfarlig.
  • Fjern utsatte løse ledninger og erstatt dem med faste installasjoner. Det er forbudt med skjøteledninger gjennom døråpninger fra rom til rom. Skjøteledning skal ikke benyttes til varmeovn.
  • Erstatt løse lamper og frittstående ovner med faste installasjoner i barnerom.
  • Skift ut støpsler, kontakter og brytere som har sprekker eller andre skader.
  • Les nøye bruksanvisninger på det elektriske utstyret ditt. Fritt etter: «Uvettig bruk av elektrisk utstyr» (Norsk Brannvern Forening og Energi Norge)
  • Ved lading av elektrisk utstyr, bruk lader tiltenkt utstyret.

Vi tar tilsyn av ditt elektriske anlegge gratis, ta kontakt med Frank på 32745000

Uvdal kraftforsyning