Feil på nettet

Feil grunnet tordenvær i nedre del av Uvdal, mannnskap ute og feilsøker

18:20 De fleste av vår kunder har nå fått strømmen tilbake, men det er fortsatt 2 området som er uten strøm. Har må transformatorene skiftes og arbeidene er igangsatt, men det vil ta noen tid før strømmer er tilbake her.

Mvh Uvdal Kraftforsyning SA

Tags

Uvdal kraftforsyning