Tariff

Vi har fått tildelt kr 404 861,- til utjevning av overføringstariffene fra staten. Dette er tatt hensyn til i tariffene og vil utgjøre ca 1,5 øre til våre kunder.

Mvh Uvdal Kraftforsyning SA

Uvdal kraftforsyning