Etablering av Numedal Energi

Vil etablere Numedal Energi

Rollag Elverk, Uvdal Kraftforsyning og Glitre Energi ønsker å etablere Numedal Energi sammen, for å ivareta beredskap, og skape vekst og utvikling i Numedal. De ønsker å få med Flesberg Elektrisitetsverk i samarbeidet. Sammen ønsker de å styrke dagens virksomhet i kraftnett og på utbygging av fiber, og skape nye arbeidsplasser og vekst på smarte energiløsninger i Numedal.

Se hele pressemeldingen etablering

Uvdal kraftforsyning